Tlak vody vytápění 01.03.2020 09:33 04.03.2020 17:54

Tlak a jeho měření:

Tlak se používá k cirkulaci kapaliny v otopné nebo chladicí soustavě a je vytvářen pomocí čerpadel. Systémový tlak je kladný (jde o přetlak) ve vztahu k atmosférickému tlaku. 

Tlak je často vyjadřován jako relativní ve vztahu k atmosférickému tlaku (platí i pro snímač DMP 331), může však být vyjádřen také jako absolutní tlak. 

Pro měření tlaku existuje řada jednotek, mezi nejčastěji používané patří: Pa, kPa, bar a m. 

Poměry těchto jednotek jsou:

 

bar a kPa

1 bar = 100000 Pa = 100 kPa   (tato hodnota cca odpovídá atmosférickému tlaku  - 1000 hPa)

 

Mezi ostatní jednotky patří lbf/in2= psi (liber na m2) a mm rtuťového sloupce (mmHG). 

Tyto jednotky jsou specifikovány jako:

 

1 psi = 6895 Pa

1 mmHG = 133 Pa

 

m

Jednotka m (metrů vodního sloupce) závisí na gravitačním zrychlení (g), které kolísá v závislosti na vzdálenosti od rovníku.

Při použití m se často používá přibližná hodnota 1m = 10 kPa, což se rovná hodnotě gravitačního zrychlení 10 m/s2.

 

Typické hodnoty provozních tlaků:

vodovod  200 ÷ 400 kPa,

topení   150 ÷ 250 kPa

solární okruh    cca 200 kPa (2 bary)


 

Měření tlaku využijeme např. pro hlídání topné soustavy, kdy zmenšení tlaku může signalizovat únik kapaliny a hrozící havárii (určitá změna tlaku během provozu topné soustavy je normální – tlak kolísá s teplotou kapaliny). 

Tlak v topné soustavě můžeme hlídat pouze limitním spínačem (nevíme přesný tlak, ale hlídáme jeho pokles pod nastavenou hodnotu) – viz tento článek, nebo můžeme tlak měřit spojitě, kdy navíc získáme i okamžitou hodnotu tlaku – viz tento článek.