Osvětlenost meteo, osvětlení 29.02.2020 15:53 04.03.2020 17:50

Pro měření intenzity venkovního osvětlení (POZOR!, nejedná se o čidlo oslunění, ale měření nepřímého osvětlení) je k dispozici modul C-RI-0401I, který je řešen jako samostatný modul s vyšším krytím na zeď. Modul má kromě čidla osvětlení také vyvedeno čidlo venkovní teploty.

Uvnitř krabičky je umístěn modul C-RI-0401S, jehož podrobnější popis je uveden na konci této příručky v popisu modulu C-RI-0401S. Na tento modul je připojeno vlastní čidlo osvětlení a teploty, takže je potřeba modul pouze připojit na sběrnici CIB. Pro toto připojení je vývod modulu C-RI-0401S zakončen svorkovnicí.

Obr. 1 Pohled na modul C-RI-0401I (vlevo vlastní modul s čidlem teploty a průchodkou pro kabel CIB, vpravo víčko s čidlem osvětlení) včetně upevňovacích otvorů.

Poznámky:

  1. Krabička je vybavena 4 bajonetovými neztratnými šrouby, víčko a vlastní tělo krabičky jsou spojeny lankem.
  2. Pozor na opatrnou manipulaci s vnitřními obvody při montáži a zavírání krabičky (aby nedošlo k utržení nějakého vodiče nebo jeho přiskřípnutí pod víčko při zavírání modulu.
  3. Přívodní kabel použijeme standardní kabel pro CIB, s ohledem na umístění.
  4. Při instalaci modulu C-RI-0401I je nutné zohlednit ochranu proti přepětí – pozor na instalaci poblíž svodu bleskosvodu popř. velkých kovových konstrukcí domu (dodržení min. Vzdálenosti atd.). V případě potřeby je možné na rozhraní zón instalovat přepěťovou ochranu na CIB sběrnici.
  5. Čidlo teploty v modulu (stonek 60 mm) je typu Pt1000,  W100 = 1,385.