Kvalita vzduchu VZT, větrání 29.02.2020 15:31 04.03.2020 17:48

Pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, VZT potrubí apod. máme k dispozici snímač C-RQ-0400H-P.

Podrobnější vlastnosti kombinovaného senzoru teploty a vlhkosti jsou uvedeny v kapitole s popisem modulu C-RQ-0400H-P.

Obr. 1 Příklad zapojení modulu C-RQ-0400H-P a rozmístění svorek v mechanice modulu

Poznámky:

  1. Kombinované čidlo teploty a vlhkosti je vyvedeno kablíkem, zapojeným do konektoru v levém dolním rohu modulu.