Kvalita vzduchu inteligentní dům, větrání 29.02.2020 15:26 04.03.2020 17:48

Modul C-RQ-0600R-RHT je určen pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu v interiéru. Je určen pro řízení ventilačních systémů, klimatizačních a rekuperačních jednotek.

Modul měří relativní vlhkost v rozsahu 0 ÷ 100 %, v provozním rozsahu teplot 0 ÷ 50 °C.

Obr. 1 Příklad zapojení modulu C-RQ-0600R-RHT a rozmístění svorek v mechanice modulu

Poznámky:

  1. V pravé části obrázku je znázorněno rozmístění svorkovnic na čelních stranách modulu.