Proudění vzduchu VZT, bezpečnost, meteo 01.03.2020 09:51 04.03.2020 17:55

Snímače jsou určeny pro měření rychlosti proudění vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech (PFLV12) nebo na fasádě návětrné strany domu (PFLV111). Typ PFLV111 je možno využít např. pro automatické zavírání okenic, zatáhnutí markýz.

Vlastní čidlo rychlosti proudění se nachází na konci plastové ABS stopky. Pro přesné měření musí být čidlo umístěno rovnoběžně s proudícím vzduchem, jak je znázorněno na víčku přístroje. Jelikož je čidlo otevřené, musí  se zabránit kontaktu s těžšími částicemi, aby nedošlo k jeho poškození.

Kryt je vyroben z polykarbonátu šedé barvy. Součástí snímače PFLV12 je plastový středový držák sloužící k uchycení snímače na stěnu vzduchotechnického kanálu, snímače PFLV111 se montují přímo na stěnu domu (vhodně chráněny před deštěm) a k detekci větru se využívá proudění vzduchu podél stěny.

Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde snímače nevyžadují obsluhu, pouze je vhodné pravidelně čistit čidlo od nečistot (prach, pavučiny atd.).


Napájecí napětí (Ucc) 15 ÷ 30 VDC
Max. příkon 3 VA
Citlivost 0,01 m/s
Max. rozsah měření 0 ÷ 20 m/s
Rychlost odezvy  < 2 s
Max. chyba měření (+25°C) ± 0,5 m/s (± 5 % z rozsahu)
Teplotní citlivost < 0.1 %/K
Doba ustálení ≥ 20 minut
Rozsah pracovní  teploty snímací části -20 ÷ 80 °C
Krytí krabičky  IP65
Krytí senzoru IP00
Typ svorkovnice COB (vodiče max. 1,5 mm)
Průchodka / max. Ø kabelu PG9 / 8 mm

 

Obr. 1 Příklad připojení snímače PFLV12 s proudovým výstupem k modulu CP-1006