Elektrická energie Smart City, energetika 29.02.2020 12:11 04.03.2020 17:46

Pro efektivní a přesné měření většího počtu vývodů s ohledem na snadnou instalaci, pro podružné měření elektrické energie třífázových i jednofázových vývodů je k dispozici dále popsaná sestava modulů. Sestavena je z napěťového měřícího modulu EMU 3 a proudových měřicích modulů EMI 12. Jednotlivé moduly jsou propojeny sběrnicí, která je páteří celého vícekanálového měřicího systému. Zajišťuje synchronnost měření jednotlivých modulů a přenos naměřených hodnot směrem k řídicímu systému. Umožňuje vysokou modularitu a snadnou škálovatelnost systému.
V maximální sestavě je systém složený z EMU 3 a pěti jednotek EMI 12 schopen měřit až 20 třífázových vývodů (až 60 proudů). Měřena nejsou pouze napětí, proudy a energie, ale také výkony (kW, kvar, kVA), celkové harmonické zkreslení napětí i proudů nebo harmonické napětí až do 50. řádu. 

Komponenty systému

EMU 3
Napěťový měřicí modul určený pro spojení s jedním až pěti moduly EMI 12 přes sběrnici k měření 4 až 20 vývodů. Veškerá měřená data poskytuje přes RS485 softwaru ENVIS nebo jakékoliv jiné aplikaci přes Modbus.

EMI 12
Rozšiřující modul měření proudu pro EMU 3 a BCPM 233.012. Disponuje 4 konektory RJ12 pro měření čtyř třífázových vývodů.

Transformátory J3CT
Kombinované třífázové násuvné transformátory umožňující snadnou instalaci a měření třífázových vývodů.

Transformátory JC
Kompaktní jednofázové nacvakávací transformátory vhodné pro snadnou instalaci do existujících rozvodů