SW support 14.02.2020 18:46 14.02.2020 18:46

Společnost Teco vyvinula unikátní komunikační službu TecoRoute pro přístup na vnitřní web server a uživatelské webové stránky bez veřejné IP adresy. Unikátní je v tom, že k tomu nepotřebuje žádné externí zařízení a vystačí si se SW řešením problematiky v rámci firmware vlastního PLC Tecomat a to jak v řadě Foxtrot, tak i v řadě TC700. Pro registraci každého PLC Tecomat do služby TecoRoute je nutné mít založený správcovský účet. Většinou je na společnost, ale může to být samozřejmě i na jednotlivce. K tomuto účtu se registrují na jedné straně PLC Tecomat s nastaveným unikátním jménem a heslem pro autorizaci, na druhé straně jsou uživatelé také se jménem a heslem pro autorizaci. Správce účtu pak přiřazuje přístupová práva a role jednotlivých uživatelů k jednotlivým nebo do skupin organizovaným PLC. Uživatel pak má možnost přístupu na uživatelské stránky v Tecomatu přes webový prohlížeč, programátor může mít právo přístupu pomocí programovacího prostředí Mosaic nebo právo správy firmwaru přes Firmware updater.

Připojení bez veřejné IP adresy dovoluje bezpečně integrovat Tecomaty do lokálních sítí, kde si správcové sítě nepřejí vystavovat do internetu lokální servery. Je tak i zabezpečeno, že Tecomaty nejsou vidět pro roboty, které cyklicky obcházejí všechny IP adresy a zkoušejí napadat její nezabezpečené účastníky uvnitř lokální sítě. TecoRoute běží přes https na serveru s certifikátem.

Za léta ostrého provozu se služba TecoRoute stala osvědčeným, běžným a také nejjednodušším způsobem dálkového propojení instalace s Tecomatem. Ať už je to na jedné straně dům, stroj nebo koncentrátor měřených dat nebo na druhé straně přístup přes počítač, tablet nebo dnes nejběžněji přes smart telefon, jímž je dnes vybavena drtivá většina populace. Služba je trvale udržována a rozvíjena. V poslední době to byl upgrade šifrovaného spojení přes S-tunel, čímž se dále posílila stabilita služby na https spojení. V přípravě je implementace autorizace přes službu OAuth2.